Sedan 2018 samarbetar jag även med Better Bodies, ett företag som tillverkar kläder för såväl hård träning som en atletisk livsstil utan träninglokalerna. Kvalitativa  med en atletiska utformning passar dessa produkter  perfekt för en aktiv och hälsosam livsstil!